Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznej
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

pozyskane i realizowane przez gminę

 

Gmina Wierzchlas bardzo umiejętnie korzysta z pozyskanych zewnętrznych środków krajowych i dofinansowań unijnych, czego dowodem są zrealizowane projekty w latach 2007 - 2014:

LP.

Program

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Wartość całkowita projektu

Wartość dofinansowania

1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

Przyjazna
 i nowoczesna szkoła

Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Wierzchlesie w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny

98 428,10 zł

83 663,88

2

LEADER  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  ”Małe projekty”

Dożynki Gminne w Wierzchlesie

Organizacja dożynek

 

26 564,39 zł

15 491,90 zł

3

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi”

Podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Toporów poprzez odnowę Centrum

Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła w Toporowie:
* budowa chodników, parkingów, modernizacja odcinka drogi, budowa skweru z ławeczkami

503 333,35 zł

307 539,00 zł

4

Program rządowy „Moje Boisko  –  Orlik 2012”

 

Budowa kompleksu sportowego w Wierzchlesie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

 

- boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej
- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową
- budynek sanitarno - szatniowy
- otoczenie: ogrodzenie, oświetlenie

1 695 936,99 zł

 

333 334,00 zł 
Urząd Marszałkowski


333 000,00 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki

5

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Przebudowa drogi gminnej nr 117257E Kraszkowice - Mierzyce (Schetynówka)

Przebudowa na długości 2,73 km

 

    840 197,29 zł

 

    420 098,64 zł

 

6

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – Urząd Marszałkowski w Łodzi

Przebudowa drogi rolniczej - Wierzchlas, ul. Łąkowa - etap II

1,21 km

 

    173 774,60 zł

 

      59 000,00 zł

 

7

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – Urząd Marszałkowski w Łodzi

Przebudowa drogi rolniczej Mierzyce - Opatów  -  etap III

 

0,80 km

 

    125 845,24 zł

 

      49 000,00 zł

 

8

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Łodzi  w Łodzi

 

"Ekologu młody, poznawaj i chroń skarby przyrody - edukacyjny program ekologiczny dla dzieci i młodzieży szkolnej" - przy Gimnazjum w Mierzycach

 

- prowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej
 - wycieczka w Beskid Żywiecki i na Śląsk
 - wyposażenie Gimnazjum w:
* kamerę
* telewizor plazmowy
* 5 mikroskopów z wyposaż.
* zestawy chemiczne
* sprzęt laboratoryjny
* pomoce, materiały dydaktyczne
* czasopisma i wydawnictwa ekologiczne

     24 143,35 zł

 

     19 314,68 zł

 

9

Program Rządowy "Radosna szkoła"

 

"Radosna szkoła"

- wyposażenie szkół pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw dla uczniów

- wyposażenie 5 szkół podstawowych z terenu gm. Wierzchlas w pomoce dydaktycznych do miejsc zabaw dla uczniów

     30 046,98 zł

 

     29 970,00 zł

 

10

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

Budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów

Budowa oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i 4 przepompowniami ścieków.

Długość sieci kanalizacyjnej: 6 070  m

14 962 065,86 zł

 

10 424 398,67 zł

 

11

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

Prace rekultywacyjne dla zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalne) w miejscowości Kraszkowice

Rekultywacja składowiska odpadów w Kraszkowicach

 

127 945,17 zł

101 951,70 zł

12

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bliżej do Europy – wiejska szkoła języka angielskiego

Kursy języka angielskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym
- zakup pomocy dydaktycznych i drukarki laserowej

48 119,21 zł

48 119,21 zł

13

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

Wzmocnienie potencjału jednostki OSP w Wierzchlesie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego

Dla OSP w Wierzchlesie zakupiono fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy  Mercedes Benz z napędem 4 x 4

583 492,00 zł

498 968,20 zł

14

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych (Wrota Województwa Łódzkiego)
- wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy i GOPS-ie oraz zintegrowanie ich z platformą elektronicznych usług publicznych woj. łódzkiego

- wyposażenie Urzędu Gminy i GOPS w Wierzchlesie w:
* serwerownię
* 8 zestawów komputerowych
* 3 drukarki laserowe
* 2 urządzenia wielofunkcyjne
* 1 skaner

 

167 600,00 zł

142 460,00 zł

15

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego

Przebudowa drogi Krzeczów - Toporów o dł. 3,67 km

 

3 947 239,31 zł

2 960 429,49 zł

16

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Odnowa i rozwój wsi”

Budowa infrastruktury sportowej wraz z otoczeniem w miejscowości Krzeczów

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku OSP
- budowa chodnika i parkingu przed budynkiem OSP
- utwardzenie placu przed budynkiem OSP

271 084,00 zł

148 207,00 zł

17

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarsko wiejskiej”

Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wierzchlas

 

Budowa 57 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Wierzchlas

 

897 242,33 zł

551 692,00 zł

18

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pokaż dziecku piękny świat

Zajęcia dla osób niepełnosprawnych
- z  logopedą
- z arteterepii
- wykłady dla rodziców
- wycieczka do Wilna

46 115,00 zł

46 115,00 zł

19

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – Urząd Marszałkowski w Łodzi

Przebudowa drogi gminnej - odc. ulicy Słonecznej w m. Wierzchlas

0,865 km

 

    267 605,17 zł

 

      41 000,00 zł

 

20

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

 

Przebudowa drogi gminnej - odc. Łaszew - Przywóz I etap

2,047 km

 

    317 168,94 zł

 

      58 000,00 zł

 

21

LEADER  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
” Małe projekty”

Dożynki Gminne w Kraszkowicach

 

Organizacja dożynek

25 878,80 zł

15 206,96 zł

22

 LEADER  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  „Odnowa i rozwój wsi”

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kraszkowicach

Budowa boiska wielofunkcyjnego

374 229,45 zł

228 236,00 zł

23

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
”Odnowa i rozwój wsi"

Budowa Wiejskiego Centrum Sportu w Mierzycach

 

Budowa:
- boiska wielofunkcyjnego
- budynku szatni dla zawodników

882 132,49 zł

358 700,00 zł

24

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedszkolak uczy się i bawi –podnoszenie kompetencji trzech Przedszkoli gminy Wierzchlas

Zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat
- z logopedą

- z gimnastyki korekcyjnej

- zajęcia teatralne

- zajęcia z języka angielskiego

- zajęcia plastyczne

- rytmika

- wykłady dla rodziców

- wycieczka do Łodzi

835 695,50 zł

810 624,63 zł

25

Program Rządowy  Radosna Szkoła

Utworzenie szkolnych placów zabaw dla uczniów w Kraszkowicach, Wierzchlesie i Mierzycach

Budowa  3 placów zabaw

w Kraszkowicach, Wierzchlesie i Mierzycach

   

    394 707,79 zł

 

    191 550,00 zł

 

26

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budżet Województwa Łódzkiego

Przebudowa drogi gminnej - odc. Łaszew - Przywóz II etap

2,100 km

332 298,95 zł

 

93 000,00 zł

 

27

Program Rządowy Radosna Szkoła

Utworzenie szkolnych placów zabaw dla uczniów (w Toporowie i Łaszewie)

Budowa placów zabaw dla uczniów

247 481,89 zł

123 734,94 zł

28

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budżet Województwa Łódzkiego

Przebudowa drogi gminnej – odc. ul. Wiśniowej w m. Wierzchlas

0,750 km

209 547,24 zł

 

63 000,00 zł

 

29

LEADER  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
” Małe projekty”

Dożynki Gminne w Toporowie

 

Organizacja dożynek

23 868,32 zł

16 931,940zł

30

LEADER  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Odnowa i rozwój wsi”

 

„Budowa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie Rządowym”

Inwestycja obejmowała:

- remont budynku Domu Ludowo – Strażackiego

- modernizację boiska do piłki nożnej

- budowę boiska wielofunkcyjnego  z polipropylenową nawierzchnią (do koszykówki, do siatkówki, boisko do badmintona, kort tenisowy)

- budowę boiska do piłki plażowej

- budowę placu zabaw oraz placu z ustawionym betonowym stołem do tenisa

- utwardzenie gruntu kostką

- nasadzenia (krzewy i drzewka iglaste, skalniak, trawa)

- monitoring

639 126,00 zł

261 764,00 zł

31

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budżet Województwa Łódzkiego

Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzchlas, ul. Łąkowa

0,800 km

254 589,13 zł

70 111,38 zł

32

LEADER  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
”Małe projekty”

Dożynki Gminne w Jajczakach i Strugach

Organizacja dożynek

26 493,45 zł

18 505,92 zł

33

LEADER  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
”Małe projekty”

„Tradycja i nowoczesność w rzeźbie zaklęte”

Wykonanie 3 przydrożnych kapliczek drewnianych w Kochlewie, Toporowie, Przywozie oraz płaskorzeźb i krzyża umiejscowionych w Urzędzie Gminy w Wierzchlesie (termin zakończenia projektu  – grudzień 2014)

14 000,00 zł

11 200,00 zł

34

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budżet Województwa Łódzkiego

Przebudowa drogi gminnej w Kamionie

0,625 km

 

117 789,60 zł

17 600,00 zł

35

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki  i ludności wiejskiej”
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice

Termin rozpoczęcia budowy: czerwiec 2014 r.; Termin zakończenia budowy:  maj 2015 r.

Długość sieci głównej kanalizacyjnej: 15 290 m

Odgałęzienia: 1 217 m

Ilość przepompowni: 6

7 371 975,36 zł

Wnioskowana dotacja z PROW:

2 892 410,00 zł

 

Wnioskowana dotacja z WFOŚIGW:

1 554 048,00 zł

 

 

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
wtorek, 22 sierpnia 2017
234 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda

- herb_gmina_wierzchlas.png

Herb Gminy Wierzchlas

Elektroniczna skrzynka podawcza
Starostwo Powiatowe Wieluń
Lokalna Grupa Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty
Wirtualny spacer
WKU Sieradz
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzchlas
Geoportal Województwa Łódzkiego
Polska w liczbach
Centrum Pomocy Przedsiębiorcy
EWE
Monitorpolski
mamprawnika
Pierwsza pomoc
licznik odwiedzin: 0267270
Gmina Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, pow. wieluński, woj. łódzkie
tel.: 43 88 66 110 - 113, fax: 43 843 43 84, email: sekretariat@wierzchlas.pl, http://www.wierzchlas.pl
NIP: 832-19-79-227
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI